Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Prijzen

1.1 Voor particulieren zijn de door ons genoemde prijzen inclusief BTW en eventuele overige belastingen, behoudens eventuele kosten van aflevering. Voor bedrijven zijn deze prijzen exclusief 21% BTW.

1.2 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet. Wij behouden ons het recht voor tussentijds wijzigingen in de aanbiedingen te doen.

Artikel 2 Verzendkosten

De verzendkosten van een houten vloer in Nederland bedragen €85,- De kosten van onderhoudsmaterialen en overige producten zijn variabel.

Artikel 3 Levertijd

3.1 De levertijd van een houten vloer bedraagt gemiddeld 2 weken. Wanneer de door u bestelde producten klaarliggen voor aflevering, dan nemen wij contact met u op.

3.2 Als producten niet op voorraad zijn, dan nemen wij contact met u op.

Artikel 4 Wijze van aflevering

4.1 De houten vloer wordt door het transportbedrijf op de stoep afgeleverd. De bezorgde goederen kunt u direct controleren in de aanwezigheid van de chauffeur. U dient het ontvangstbewijs voor correcte ontvangst van de producten te ondertekenen bij levering. Bij problemen kunt u contact met ons opnemen zodat wij tot actie kunnen overgaan.

4.2 Zodra de bestelde producten het bedrijf verlaten dan zijn deze voor uw rekening en risico. Dit geldt ook voor de vervoerskosten en de kosten van de verzekering.

Artikel 5 Zichttermijn en retourneren

5.1 Volgens de wettelijke bepalingen heeft u een zichttermijn van 7 werkdagen, ingaande de dag na ontvangst van de goederen. Tijdens de zichttermijn dient u de goederen en het verpakkingsmateriaal voorzichtig te behandelen. Uitpakken en gebruiken is slechts toegestaan om te beoordelen of u het product wilt behouden. Wanneer u van het ontbindingsrecht binnen de zichttermijn gebruik wilt maken, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met Van Nellie via [email protected]. Wij verzoeken u om de producten zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking terug te laten bezorgen aan het verzendadres, inclusief eventuele toebehoren. Retournering van de goederen komt voor eigen rekening en risico. Terugbetaling van het door u betaalde bedrag geschiedt uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de koop. Uiteraard kan een reeds gelegde vloer niet worden geretourneerd.

Retouradres: Van Nellie, in overleg

5.2 Als wij een verkeerd of beschadigd product hebben verstuurd, is de retourzending kosteloos.

5.3 Wij accepteren geen retourzendingen van goederen die niet via www.vannellie.nl zijn aangekocht.

5.4 Wegens veiligheidsrestricties kunnen wij niet meer vergoeden dan de aankoopprijs van het artikel.

5.5 Wij accepteren geen geretourneerde artikelen die ten tijde van de retourzending beschadigd zijn geraakt.

5.6 Houd er rekening mee dat wij geen aansprakelijkheid voor geretourneerde artikelen
aanvaarden.

5.7 Verpak en verzegel uw retourartikel zorgvuldig, indien mogelijk in de originele verpakking. Bij het retourneren van een artikel vragen wij u om uw gegevens mee te sturen, zodat wij weten van wie het pakket afkomstig is. Wanneer wij het artikel in goede orde hebben ontvangen, zullen wij contact opnemen met u.

5.8 Het staat Van Nellie vrij om artikelen die buiten bovengenoemde termijn worden
geretourneerd, al dan niet te accepteren.

 

Artikel 6 Betalingscondities

6.1 Indien u de aankoop onder rembours laat verzenden, dan dient u €29,50 extra te betalen aan de chauffer bij de levering.

6.2 Indien u het factuurbedrag niet betaalt, dan heeft Van Nellie het recht om tot invordering van het onbetaalde factuurbedrag over te gaan. Bij aanschrijving door een derde zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke incassokosten voor uw rekening tot maximaal 25% van de openstaande hoofdsom. Tevens bent u aansprakelijk voor alle kosten die nodig zijn ter invordering van het nog openstaande factuurbedrag. 
 


6.3 U bent als koper niet bevoegd om op het overeengekomen factuurbedrag enig ander bedrag in mindering te brengen.

Artikel 7 Betalingswijze

U kunt onze producten betalen via Ideal of met CreditCard (Master Card & Visa Credit Cards).

U kunt het geld overschrijven naar banknummer NL31ABNA0581818903 t.n.v. 30 Beaufort B.V. te Driebergen. De producten worden verzonden zodra het geld is bijgeschreven en er een leverdatum is afgesproken.

Verzendingen onder rembours worden contant betaald. Voor het afleveren van een houten vloer onder rembours wordt €29,50 extra in rekening gebracht.

Bij het afhalen van de goederen in Driebergen kunt u uitsluitend met gepast geld betalen.

Indien er nog vragen zijn over de wijze van betalen bij een eventuele bestelling dan beantwoorden wij die graag per mail ([email protected]) of telefonisch (06-36205593).

 

Artikel 8 Service en klachten

Klachten of servicemeldingen kunt melden via onze mail ([email protected]) of telefonisch (06-36205593).

Artikel 9 Privacy

9.1 Uw gegevens worden door ons opgeslagen in een persoonsregister. Indien u onze website bezoekt, dan herkent onze webserver uw domeinnaam en emailadres. Naast deze gegevens bewaren wij ook de informatie die u op onze website heeft geraadpleegd. Ook als u op onze website zelf informatie heeft achtergelaten, bijvoorbeeld over de door u bestelde producten, dan bewaren wij die, met als doel onze website te verbeteren en de inhoud van de pagina op uw gebruik af te kunnen stemmen. Daarnaast gebruiken wij ze om de overeenkomst correct uit te kunnen voeren en u op de hoogte te houden van interessante acties en aanbiedingen.

Wij stellen uw persoonsgegevens niet beschikbaar aan ons gelieerde derde bedrijven voor marketingdoeleinden. Wij hebben aan ons gelieerde bedrijven, die op onze site adverteren, geen toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te raadplegen.

9.2 Wij gebruiken geen cookies.

9.3 Indien u bezwaar heeft tegen één van bovengenoemde activiteiten, dan kunt u contact met ons opnemen via [email protected] Wij zullen op uw verzoek uw gegevens dan verwijderen.